back to top

Kalkulator brzine infuzije

Kalkulator brzine infuzije za jednostavno i brzo izračunavanje koliko kapi infuzije po minuti trebate dati pacijentu. Znesite sve podatke u kalkulator infuzije i dobit ćete rezultate!

Kako bi podesili intravensku terapiju na odgovarajući način potrebno je da znamo stopu protoka, odnosno brzinu kojoj će terapija da uđe u krv, odnosno organizam pacijenta.

Ova stopa se iskazuje u gtt (broju kapi) po minuti jer se stopa mjeri tako što se računa broj kapljica koje padaju u komoru za kapanje svake minute.

Šta je ustvari intravenski protok kapanja

Intravenski protok kapanja pokazuje broj kapljica koje se daju pacijentu u tijelo tokom jedne minute. Intravenski protok ili intravenous flow rate je sličan stopi protoka (intravenous flow rate).

intravenski protok je jedan od načina za računanje količine lijeka koji treba da se da
Infuzija u ruci

Intravensko kapanje i intravenski faktor kapanja u čemu je razlika

Na internetu ćete često pored kalkulatora stope kapanja naći i kalkulator kapanja intravenskog rastvora (intravenous flow rate).

Iako su ova dva pojma veoma slična, među njima postoji razlika.

Jedna razlika je u jedinici u kojoj se protok izražava. I dok je stopa kapanja izražena u broju kapljica po mL rastvora, kapanje je izraženo u broju kapi po minuti (gtts/min). Druga je u situaciji u kojoj ćemo koristiti stopu kapanja, odnosni stopu protoka.

Naime, ukoliko koristimo volumetrijsku pumpu ili neku električnu spravu za infuziju rastvora moraćemo da koristimo intravensku stopu kapanja jer ovaj broj možemo da unesemo u spravu ručno i ne moramo da brojimo kapljice u komori za kapanje.

Možemo vrlo lako da pretvaramo iz jednog pokazatelja ukoliko minute pretvorimo u sate, ili obrnuto te kapi u mililitre ili obrnuto. Kapi se mogu pretvarati u mililitre zato što obje jedinice mjere količinu, ali se treba biti opreznim jer kapljice dolaze u raznim veličinama.

Svaki lijek koji se mjeri u kapljicama dolazi i sa svojom kalibrisanom pipetom i ta se pipeta ne može koristiti za mjerenje drugih lijekova jer kapljice vjerovatno neće biti iste veličine.

pancef lijek
Infuzija kapi u minuti

Stopu protok možete izračunati i iz stope intravenskog kapanja

Ukoliko znate koliki je stopa kapanja intravenskog rastvora, preko ove jedinice možete izračunati i samo kapanja. Formula koja se koristi u toj situaciji je:

Stopa kapanja = (60 * željena doza / 1000 * težina * zapremina vreće sa tečnosti (mL)) / (1000 * masa lijeka u vreći (mg))

Na primjer:

Stopa kapanja = (60 * 0.02 / 1000 * 85 * 40) / (1000 * 10) = 408 ml/h

Kapanje = stopa kapanja * faktor kapanja

Još jedna jednostavna formula za računanje protoka kapanja

Izračunavanje protoka kapanja rastvora možete dobiti jednostavnije.

Jednostavno, podijelite količinu rastvora koji morate da date pacijentu sa vremenom u kojem morate da mu date tu količinu (u satima ili u minutima).

Tu je i formula koja glasi:

Protok kapanja = Količina (ml) / Vrijeme (sati)

Nakon obračuna, provjerite svoj rad i ponovite izračun ponovo, ukoliko ima potrebe za tim. Evo nekoliko načina na koje to možete uraditi:

 • Ponovite kalkulaciju
 • Pitajte kolegu da provjeri vaš rad
 • Pokušajte da izračunate ponovo koristeći neku drugu metodu
 • Iskustveno provjerite da li je broj prevelik ili premali
 • Provjerite preporučenu dozu u literaturi
intravenski protok kapanja se može računati na više načina
DES

Izračunavanje vremena trajanja infuzije

Ukoliko je potrebno da izračunate koliko dugo treba da traje davanje terapije, možete koristiti prethodnu formulu i pomnožiti protok kapanja sa količinom koju treba da date pacijentu.

U većini slučajeva protok kapanja nećete imati. Možete da ga pretpostavite ili da izmete parametar iz litearture.

Pretpostavimo da je protok 42 kapi po minuti a da je potrebni dati 100 ml rastvora preko opreme koja ima protok od 20 kapi po ml.

Do podatka o trajanju terapije ćemo doći na sljedeći način:

Podijelićemo 42 kapi sa 20 kapi i dsaznati koliko militara po minuti će teći.

U ovom slučaju rezultat je 2.1 ml po minuti.

Nakon toga, podijelićemo ukupnu količinu koja treba da se  da sa protokom po minuti da bi dobili krajnje rješenje.

100ml/2.1 ml/min = 47.6 minuta.

Znači, da bi se 100ml rastvora dalu pacijenu sa protokom od 42 kapi po minuti, biće nam potrebno 47.6 minuta.

Šta je intravenska primjena lijeka

Intravenska terapija ili skraćeno IV terapija je način davanja lijekova u kojoj se tečnost, lijekovi i prehrana daju direktno u venu osobe.

Ovo je najbrži način da se lijekovi i tečnost rasporede po tijelu. Hrana i tečnost se intravenski daju osobama koje ne mogu da ih konzumiraju normalnim putem. Lijekovi koji se daju intravenski su obično elektroliti ili krvni proizvodi.

Postoje dva načina na koje se intravenska terapija može da ti a to su bolus ili jednokratna doza i produžena infuzija odnosno kapanje.

Prednosti intravenske terapije su mnogobrojne

 • Lijek se unosi direktno u krv i brzo se širi
 • Djeluje mnogo brže od drugih načina primjene
 • Ovom metodom se mogu dati razne supstance poput proizvoda na bazi krvi, supstituta krvi, lijekova i hrane.
 • Ukoliko je potrebno, ovom terapijom se u organizam može unijeti više terapija (kroz tzv. linije terapije)
kalkulator brzine infuzije
Kalkulator brzine infuzije

Intravenozna terapija – na šta posebno obratiti pažnju

 • Potrebno je obratiti posebnu pažnju prilikom davanja lijekova intravenoznom metodom jer se mogu pojaviti mnoge nuspojave.
 • Pratite da li se kod pacijenta javlja iritacija ili infiltracija. Ako do ovoga dođe, odmah prestanite sa terapijom. Ukoliko dođe do hladnoće, bolova i otečenosti moguće je da je došlo i do infiltracije.
 • Tražite znakove flebitisa, odnosno zapaljenja vena. Ovi znakovi uključuju bol i mekoću tkiva, natečenost i toplotu mjesta na kojem se nalazi vena. Ukoliko se ovi znakovi jave, prekinite sa terapijom i prebacite ju na drugu stranu. Nemojte više koristiti tu venu.
 • Redovno pratite stopu kapanja kako bi znali da terapija zaista odlazi u tijelo
 • Pratite stanje pacijenta kako bi spriječili da dobije preveliku količinu terapije. Ukoliko dođe do povećanog broja otkucaja srca, do ubrzanog disanja ili zagušenja pluća, smjesta prekinite sa terapijom.
 • Vodite odgovarajuću dokumentaciju i bilježite svoja zapažanja.

Moguća štetna dejstva intravenske terapije su razna, ali rijetka

Bol je jedna od, nazivom to, najmanje štetnih posljedica intravenske terapije. Postavljanje intravenske cijevi samo po sebi izaziva bol i neprijatan osjećaj. Zato se ova terapija, u slučajevima kada postoje druge vrste terapije i primjene, ne preporučuje.

Obično se preporučuje za liječenje dehidratacije putem oralne rehidracijske terapije. Djeca u hitne službe koji se liječe zbog dehidracije imaju bolji ishode liječenja putem oralnog liječenja nego od intravenske terapije zbog boli i komplikacija koje se mogu desiti kod intravenske terapije.

Komplikacije usred primjene određenih lijekova se takođe mogu desiti. Ovo je čest slučaj sa kalijem, koji može da izazove peckanje ili osjećaj bola.

Na pojavu ovih nuspojava može da utiče vrsta pristupa (periferni ili unutrašnji), brzina primjene ili količina primijenjenog lijeka. Kada se lijekovi daju prebrzo kroz IV liniju, mobu se pojaviti simptomi kao što su crvenilo ili osip, temperatura i drugi.

Ovo se naziva “reakcijom infuzije” i sprječava se smanjenjem brzine davanja lijeka u tijelo.

Infekcija i upala se mogu desiti nakon postavljanja intravenske linije. Ovo zahtijeva razbijanje kože i zbog toga se javlja rizik od infekcije. Organizmi koji žive na koži mogu ući kroz mjesto uvođenja oko katetera ili se bakterija može slučajno unijeti u kateter iz kontaminirane opreme. Infekcija IV mjesta pristupa obično je lokalna, može da uzrokuje lako vidljivo oticanje, crvenilo i temperaturu.

Međutim, patogeni također mogu ući u krvotok, uzrokujući sepsu što može biti naglo i opasno po život. Može se dogoditi i upala vene, koja se naziva tromboflebitis ili jednostavno flebitis.

Infiltracija je pojava kada tekućina koja se unosi intravenskom terapijom ulaze u okolno tkivo, a ne u venu. Može se dogoditi da sama vena pukne, ukoliko je vena oštećena tijekom postavljanja uređaja za pristup ili zbog povećane poroznosti vene.

Infiltraciju karakteriše hladnoća i bljedilo kože, kao i lokalno oticanje ili edem. Liječi se uklanjanjem intravenske crte i podizanjem pogođenog uda, tako da se prikupljene tekućine odvode. Injekcije od hijaluronidaza oko tog područja se mogu koristiti za ubrzanje širenja tekućine / lijeka.

Infiltracija je jedno od najštetnijih dejstava intravenske terapije, ali ni ono nije ozbiljno, osim ako infiltrirana tekućina nije lijek koji šteti okolnom tkivu (na primjer vezikant ili hemoterapijsko sredstvo). U takvim slučajevima infiltracija se naziva ekstravazacija, a može uzrokovati nekrozu.

mogu uključivati hipotermiju, ukoliko se da rastvor koji je hladniji od temperature tijela. Ako se temperatura mijenja naglo, može doći do ventrikularne fibrilacije. Nadalje, ako je rastvor koji se primjenjuje nema uravnoteženu koncentraciju, može da dođe do neravnoteže elektrolita u organizmu.

Intravenska primjena lijeka – završna riječ

Iako su se, prema nekim dokumentima, prvi pokušaji intravenske terapije javili još u 15. vijeku, ova terapija se tek razvija u 19. i to za tretman kolere. Vremenom se usavršavala i danas se veoma često koristu kako bi se pacijentima u organizam unijele hranjive materije ili lijekovi.

Postoje razne metode kojima se može izračunati stopa protoka rastvora u organizam, a najčešće su stopa kapanja i stopa protoka. Veoma su slične, pa je potrebno obratiti posebnu pažnju na to kada se koristi jedna metoda obračuna, a kada druga.

Ova metoda prijema lijekova ima mnogih prednosti, a svakako je glavna to što lijek ide direktno u venu i što pacijent na ovaj način mnogo brže dobije svoj lijek pa se i sami efekti brže vide. Ipak, prilikom davanja ove terapije je potrebno biti oprezan jer se mogu desiti mnoge posljedice. Bitno je istaknuti da se intravenska terapija nikako ne bi trebala davati bez stručnog lica!

Preporučujemo i ovo:

DRUGE UPRAVO ČITAJU

Možda te zanima