back to top

Šta podrazumeva osiguranje od autoodgovornosti i kakvu zaštitu pruža?

Osiguravajuće kompanije neguju tradiciju posvećivanja pažnje potrebama klijenata, kao i kontinuiranom osluškivanju njihovih potreba u modernom vremenu. Kako se danas u velikoj meri živi dinamičnim i brzim tempom, često se žuri i ne obraća pažnja na odgovornost u svakom trenutku, ali i usled spleta nesrećnih okolnosti, može doći do različitih nezgoda. U tom pogledu, značajno je obezbediti polisu za osiguranje od autoodgovornosti.

Usluga profesionalnih kompanija poznata pod nazivom osiguranje od autoodgovornosti podrazumeva spektar načina zaštite drugih osoba i učesnika u saobraćaju u slučaju da nezgodu izazove vozilo osiguranika. Veoma je značajno u današnjem vremenu i pored usluga poznatih kao kasko osiguranje kojim se štiti sopstveno vozilo, autoodgovornost prema drugim učesnicima posebno se vrednuje i predviđena je zakonskom regulativom.

Osiguranje od autoodgovornosti je zakonska obaveza za svako vozilo

Na osnovu dejstva sile Zakona o saobraćaju, a pre svega sa aspekta obezbeđivanja visokog stepena bezbednosti i pokrića rizika, osiguranje od autoodgovornosti predstavlja uslugu koja se mora ugovoriti za motorno prevozno sredstvo. Naime, radi se o vrsti osiguranja koje pružaju profesionalne i iskusne kompanije, u cilju zaštite drugih lica i učesnika u saobraćaju. U slučaju nezgode koje je izazvalo osigurano vozilo, autoodgovornost štiti nedužna lica i vozila koja su pretrpela štetu, na osnovu čega im se isplaćuje procenjeni iznos za potrebne popravke i radove.

Na taj način, čak ni vlasnik vozila ne plaća troškove koje je prouzrokovao drugima, već to realizuju osiguravajuća društva na osnovu sume, uplaćene premije i važeće polise. Osiguranje od autoodgovornosti mora se ugovoriti bez odlaganja, i to najmanje jednom u godini – bar prilikom registracije vozila. U slučaju da dođe do prenosa vlasništva sa jednog lica na drugo, mora se ponovo aplicirati za polisu osiguranja od autoodgovornosti.

Zašto je važno imati osiguranje od autoodgovornosti?

Osiguranje od autoodgovornosti mora se ugovoriti prilikom registracije vozila na osnovu dejstva zakona, što znači da u suprotnom nije moguće izvršiti proces dobijanja saobraćajne dozvole, tablica i kretanja u saobraćaju. Pored zakonske obaveze, važno je razvijati svest o značaju koji ima odgovornost u svim sferama života i biznisa, pa tako i tokom upravljanja motornim vozilima. Takođe, kao deo redovnih raznovrsnih procedura, mora se priložiti polisa za osiguranje od autoodgovornosti. Konkretno, prilikom apliciranja za „zeleni karton“ koji daje slobodu kretanja u određene zemlje, obavezno se prilaže polisa za autoodgovornost i saobraćajna dozvola.

Takođe, u slučaju saobraćajne nezgode, pored izveštaja, zapisnika i srodne dokumentacije, obavezno se pregleda i postojanje polise za osiguranje od autoodgovornosti. Pored ovakvog vida, kasko osiguranje najčešće se ugovara za zaštitu sopstvenog vozila od određenih rizika, što zajedno daje sigurnost i pouzdanost. Kasko osiguranje u kombinaciji sa autoodgovornošću pruža kompletno pokriće rizika i zaštitu učesnika u saobraćaju, što je izuzetno važno za svakodnevno kretanje na putevima ispunjenim gužvom, čekanjem i drugim okolnostima.

Osiguranje od autoodgovornosti funkcioniše na osnovu pravila koja su definisana Zakonom o saobraćaju i prepoznaje krivicu u slučaju nezgode. Zbog toga, pokriva rizike štete licima i za vozila koja nisu izazivači udesa, dok se to ne realizuje za sopstveno, osigurano vozilo koje je krivo za nezgodu. U svakom slučaju, umesto osiguranika kompanija pokriva troškove, pa se na taj način pruža realna zaštita svim učesnicima.

DRUGE UPRAVO ČITAJU

Možda te zanima