Prvi dan vaše posljednje menstruacije
Duljina ciklusa
Drugi dio ciklusa
Pretpostavljeni datum začeća 16. 12. 2021.